Reportage rörande Uppland

Informationsfilm från Statens Fastighetsverk

Bild ur informationsbroschyr. Med liten text står från vänster och medsols: 15 TC, 1152 liggplaster, 16 sjukplatser, 2 WC, 54 TC, Tömning TC, 984 liggplaster, 15 TC, tömning TC. Den andra våningen var troligen identisk. (c) Lars A. Hansson

Som en av de fyra stora skyddsrummen i centrala delarna av Stockholm skulle Klaraberget kunna skydda upp mot 8000 av de 50000 personer som totalt kunde få skydd av dessa anläggningar. Som med de flesta andra skyddsrum i Sverige har siffrorna varierat kraftigt och generellt har de minskat under årens lopp. Läge och förmåga att snabbt svälja skyddssökande inom de få minuter mellan flyglarm och fientlig verksamhet som bombanfall spelade in.

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 1864 – 1871 3 st fälpjäser på hjul 1871 – 1891 3 st 17 cm framladdningskanon m/1864 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Haubitsbatteri Beväpning: 4 st 24 cm haubits m/1894 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Haubitsbatteri Beväpning: 8 st 24 cm haubits m/1894 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning (1902-1914): 4 st 8 cm kanon m/81 4 st 6,5 mm fempipiga kulsprutor m/00 i lavettage m/02 Totalt 4 st 57 mm kanon m/95B   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5 Vaxholms fästning

Funktion: Kanonbatteri Beväpning (1890-1916): Totalt 12 st 57 mm kanon m/1895 och 1899-1900 5 st 23 cm slätborrad bombkanon m/1854 20 st 23 cm slätborrad bombkanon m/1840   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5 Vaxholms fästning

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 9 st 29 cm mörsare, 3 st 23 cm mörsare m/1832 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 10 cm framladdningskanon m/1863 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 3 st 57 mm kanon m/1899 (från 1903)   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5