Reportage rörande Skans

Ingången (c) Conny Westerberg

Plats: Hollsten i Laxarby, Bengtsfors kommun, Dalsland Funktion: Vägspärr. PV-garage,skyttevärn rikligt med pansarhinder. Info: Positionen är ungefärlig. (c) Text och bilder: Conny Westerberg

Skans U304 Dansbo, Dalsland (c) Conny Westerberg

Plats: Dansbo, Melleruds kommun, DalslandInfo: Sedan minst 30 år fullständigt raserad skans. Position ungefärlig. (c) Text och bilder: Conny Westerberg

Utanför (c) Conny Westerberg

Skans 463B Plats: Sundingen i Nössemark, Dals Eds kommun, DalslandFunktion: Skydd av Dalslands enda färjeläge.Info: Den ligger på privat närmark och är bevarad av ägaren och används som förråd.   (c) Text: Conny Westerberg

Vy

Plats: Sundingen i Nössemark, Dals Eds kommun, DalslandFunktion: Skydd av Dalslands enda färjeläge.Info: Endast små rester av den stora skansen. (c) Text och bilder: Conny Westerberg

Skans 448 Plats: Skans 448 Gesäter i Dals Eds kommun, DalslandInfo: Rester av den raserade skansen. Rikligt med pansarhinder finns bevarat.   (c) Text och bilder: Conny Westerberg

Skans 471 Plats: Busterud i Laxarby, Bengtsfors kommun, Dalsland. Funktion: PV-garage, rester av pansarvärn och skyttevärn. Spärr av väg. (c) Text och bilder: Conny Westerberg  

Skans U138 Plats: Dammarne i Nössemark, Dals Eds Kommun, Dalsland. Funktion: KSP-värn och rikligt med pansarhinder. Ligger mycket nära norgegränsen. Info: Kanske unikt för att skjutriktning var direkt fram på pansarhindren. Annars är det mest vanliga att man finner värnen så man kan skjuta jäms med hindren. Positioneringen är ungefärlig. (c) Text och bilder: Conny Westerberg…
Läs mer

 Skans 454 Plats: Hedtjärn i Tisselskog. Bengtsfors kommun, Dalsland.Funktion: PV-garage, rester av vägspärr, skyttevärn. Spärr av landsväg.   View Larger Map  

Skans 462 Plats: Knipan i Nössemark, Dals eds kommun, Dalsland.Funktion: Skansen ligger mycket nära nordgränsen och skulle spärra vägen från Norge, där gränsövergången är vid Sollum i NössemarkPlomberade värn och rikligt med pansarhinder.   (c) Text och bilder: Conny Westerberg

Skans Teåker Plats: Teåker i Dalskog, Melleruds kommun, Dalsland. Funktion: Bara pansarhinder funna.  En befästning vid Teåkersjön och Teåkertunneln, på banan Mellerud-Kornsjö Befästningen finns vid korsningen av väg och landsväg strax före tunneln. Pansarhinder på båda sidor av landsväg och järnväg.