Reportage rörande Radargruppcentral

Välkänd RRGC som varit till försäljning vid flertalet tillfällen. Nu även, möjligen för sista gången, 2012. http://fortvv2.capitex.se/beskrivning.aspx?guid=3ICQOGGGMREFKKBE&typ=CMFastighet Kartpositionen är ungefärlig, anläggningen ligger norr om vägen.