Reportage rörande Ledningscentral

www.bunkertours.se/page.php.27

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article546473.ece

http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=5149010

Sveriges största ledningscentral i berg, tillsammans med systeranläggningen ’Vargen’ i söderort, Stockholm. Extern dokmentation: Stockholms länsmuseum dokumentation i uppdrag av Länsstyrelsen (på grund av SFHF’s hemställan om byggnadsminne) antus.org LAH Bunkertours Skymningsläge