Reportage rörande Civilförsvaret

www.bunkertours.se/page.php.27

Bild ur informationsbroschyr. Med liten text står från vänster och medsols: 15 TC, 1152 liggplaster, 16 sjukplatser, 2 WC, 54 TC, Tömning TC, 984 liggplaster, 15 TC, tömning TC. Den andra våningen var troligen identisk. (c) Lars A. Hansson

Som en av de fyra stora skyddsrummen i centrala delarna av Stockholm skulle Klaraberget kunna skydda upp mot 8000 av de 50000 personer som totalt kunde få skydd av dessa anläggningar. Som med de flesta andra skyddsrum i Sverige har siffrorna varierat kraftigt och generellt har de minskat under årens lopp. Läge och förmåga att snabbt svälja skyddssökande inom de få minuter mellan flyglarm och fientlig verksamhet som bombanfall spelade in.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article546473.ece

http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=5149010

Sveriges största ledningscentral i berg, tillsammans med systeranläggningen ’Vargen’ i söderort, Stockholm. Extern dokmentation: Stockholms länsmuseum dokumentation i uppdrag av Länsstyrelsen (på grund av SFHF’s hemställan om byggnadsminne) antus.org LAH Bunkertours Skymningsläge