Reportage rörande 19XX-talet

Funktion: Kanonbatteri Beväpning (1902-1914): 4 st 8 cm kanon m/81 4 st 6,5 mm fempipiga kulsprutor m/00 i lavettage m/02 Totalt 4 st 57 mm kanon m/95B   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5 Vaxholms fästning

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 3 st 57 mm kanon m/1899 (från 1903)   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article546473.ece

http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=5149010