I år firar Sundsvall 400 år. Staden grundades och fick privilegier redan år 1621, men pandemin gjorde att firandet senarelades till 2024. Som en av alla aktiviteter under året kommer berganläggningen på ön Storholmen att visas för allmänheten lördagen den 13 juli 2024.

På Storholmen, som ligger c:a 10 km sydost om Sundsvall, fanns det ett fast tungt kustartilleribatteri från mitten av 1950-talet fram tills att kalla kriget upphörde under 1990-talet. Bestyckningen utgjordes av tre 15,2 cm medelsvåra tornpjäser (modellår1898) som kom från 1. klass pansarbåt – pansarskepp Äran.

Äran, som sjösattes 1901 och utrangerades 1947, var kraftigt bestyckad med 2 st 21 cm kanon m/98, 6 st 15,2 cm kanon m/98, 6 st 57 mm kanon m/89B, 2 st 37 mm kanon m/98B (för ångsluparna) och 2 st 45,7 cm undervattenstuber m/99.

På Storholmendagen den 13 juli 2024 kl 09.00-16.00 blir det flera aktiviteter på Storholmen. Förutom att berganläggningen visas upp förekommer olika föredrag om anläggningen samt om lokal militärhistoria från den ryska galärflottans härjningar 1721 fram till och med det kalla kriget.

Ett stort tack till Storholmen Sundsvall för att vi fått lov att använda bilderna. Som vanligt kan samtliga bilder förstoras genom höger musklick på bilden och menyval ”Öppna bild i ny flik”.

Källor
Storholmendagen www.storholmensundsvall.se/storholmendagen/
Sundsvall 400 år www.sundsvall400.se
Digitalt Museum www.digitaltmuseum.se
Kustartilleriets befästningar www.fortifikation.se/moderna-ka-batterier/ (efter medlemsinloggning).
Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, Gustaf von Hofsten & Jan Waernberg (2003).

Kategorier: Hemsidan