Vid besök i berganläggningar från kalla kriget är det inte helt ovanligt att mötas av en kraftigt dimensionerad betongförträngning (hålet i denna är c:a 110 x 210 x 80 cm) en bit in i ingångstunneln. Ovanstående två foton kommer från civila ledningscentraler i Blekinge (HC = Huvudcentral). Det praktiska utförandet av konstruktionen kan variera. Den i TRASTEN har en vinkel på insidan och är helt plan på utsidan medan den i FELIX har samma vinkel på både in- och utsidan. Se nedanstående detaljskisser där ingångstunneln till TRASTEN är den vänstra och FELIX är den högra. Ingångarna till anläggningarna är snett nedifrån till vänster och ledningscentralerna ligger till höger i båda skisserna.

Det går ju att spekulera om varför dessa betongförträngningar finns där. Några idéer skulle t ex kunna vara:

  1. Stabilisera ingångstunneln så att berget inte riskerar att rasa samman vid intensiv vapenverkan.
  2. Förhindra att någon kör in ett större skadligt fordon i anläggningen.
  3. Tvinga fientligt sinnade individer att komma in en och en efter varandra (lätta att försvara sig emot).
  4. Reducera radioaktiv strålning och intensiv värmestrålning från kärnvapen.
  5. Minska utflödet av komfortvärme från anläggningen.
  6. Det har tidigare funnits dörrar i öppningarna (numera borttagna).
  7. Det uppstod penningbrist vid byggandet av anläggningarna och detta är alltså inte den fullständiga konstruktionen.

0 till 7 av ovanstående förslag är rätt.

( ledtråd och svar )

Kategorier: Artiklar