Under tre dagar har nu BOC 1 ”Gurrebunkern” visats för allmänheten innan den ska stängas. Minst fyra medlemmar från SFHF’s södra regioner har besökt Danmark under dessa dagar. Den ligger utanför Helsingör, vid Krogenberg Hegn och användes som en första större skyddsanläggning för regering och kungahus från 1961. För det fanns mindre anläggningar närmare Köpenhamn, vilket naturligtvis inte var idealsikt.

 

(c) Göran Mossberg

(c) Göran Mossberg

Snabbt insågs att den rätt lilla bunkern i två våningar med plats för mindre än 100 personer inte skulle fungera optimalt som regeringsanläggning. Även om den skyddsmässigt var bra, med jord och betongskydd nog för dåtidens vapen låg den för nära storstaden och var för liten redan då den invigdes och ersattes snart av Regan Vest och sedan även Öst.

 

(c) Göran Mossberg

(c) Göran Mossberg

Sedan 1977 har den officiellt inte haft med regeringsskyddet att göra utan har på senare tid använts av beredskapsstyrelsen (IT och tele) fram till 2008 och sedan hyrts ut till ett civilt bolag något år. Då moderniserades bunkern radikalt och fick en hel del konst och målningar på väggarna.

(c) Göran Mossberg

(c) Göran Mossberg

Under dessa tre dagar under Danmarks höstlov släpptes 1500 biljetter, vilka sålde slut på några dagar. Inte så snabbt som tidningarna skrivit, flertalet svenskar hann se bla föreningens blänkare om evenemanget och kunde boka biljetter.

I nuläget har flertalet regeringsanläggningar gått att besöka. I Canada är ’Diefensbunker’ ett museum, i England finns en detaljerad bok över Burlington, i fd Västtyskland är delar av den stora gruvan nära Köln museum. I fd Östtyskland har 5001 gått att besöka förut och nu i Danmark med Gurre samt att Regan Väst har fått skydds om kulturminne. Och i Sverige…vad händer här?

Länkar och källor:
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Nyheder_fra_Nordsjaelland/Gurrebunkeraabnes.htm
http://reganvest.dk/Regeringsanlaeg.html
http://www.skanskan.se/article/20131012/NYHETER/131019825/-/gurrebunkern-skulle-skydda-vid-atomkrig

Kategorier: Artiklar