Sedan 1993 Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltat Vabergets fästningar åt staten, som äger marken uppe på berget väster om Karlsborg. 1998 gjordes ett förslag till skyddsföreskrifter men annars har inte mycket hänt med varken skydd eller underhåll. SFV’s rapport ”KOSTNADER FÖR ATT BEVARA OCH LEVANDEGÖRA FÖRSVARSANLÄGGNINGAR” från 2007 togs detta upp och även ett förslag på kostnader för levandegörande och långsiktigt underhåll. I rapporten sattes Vaberget, även om Karlborgsregionen har stor turism, som ”liten möjlighet till levandegörande”.

SFHF besökte södra fortet under sitt årsmöte 2010. Se reportage https://www.fortifikation.se/?p=339

Nu 2012 har SFV tagit sin hand från anläggningen, mycket på grund av att den inte haft ett statligt byggnadsminne. Fastigheten har varit på förslag för försäljning men staten har och kommer att ha fortsatta intressen i området och därför har sedan en tid tillbaka Fortifikationsverket tagit över anläggningen.

Under minst första halvåret av 2012 kommer det att råda besöksförbud i anläggningarna, innan bergsskrotning har utförts. Efter det finns förhoppningsvis återigen möjlighet att besöka forten.

Kategorier: Artiklar