Reportage rörande 1990-talet

www.bunkertours.se/page.php.27

Bild ur informationsbroschyr. Med liten text står från vänster och medsols: 15 TC, 1152 liggplaster, 16 sjukplatser, 2 WC, 54 TC, Tömning TC, 984 liggplaster, 15 TC, tömning TC. Den andra våningen var troligen identisk. (c) Lars A. Hansson

Som en av de fyra stora skyddsrummen i centrala delarna av Stockholm skulle Klaraberget kunna skydda upp mot 8000 av de 50000 personer som totalt kunde få skydd av dessa anläggningar. Som med de flesta andra skyddsrum i Sverige har siffrorna varierat kraftigt och generellt har de minskat under årens lopp. Läge och förmåga att snabbt svälja skyddssökande inom de få minuter mellan flyglarm och fientlig verksamhet som bombanfall spelade in.

Järflotta är en av de få större öar i Stockholms skärgård som är svår att ta sig till. Det finns ingen arrangerad transport utan det är endera taxibåt eller privata båtar som gäller. Denna dag, 25 april 2009, fick 20 deltagare skjuts över sundet från fastlandet i pjäsfogdens öppna båt.

3.pjäs Batteri Landsort 12 cm M/70. (c) Clarence Lööw

Besöksrapport 19 januari 2013

Fakta: Delserie: IIFärdigställt: 1968Pjäsnummer: 37-39

Fakta: Delserie: IIFärdigställt: 1967Pjäsnummer: 34-36

Fakta: Delserie: IIFärdigställt: 1967Pjäsnummer: 28-30

Fakta: Serie: IFärdigställt: 1966Pjäsnummer: 19-21

Fakta: Serie: IFärdigställt: 1964Pjäsnummer: 16-18

Fakta: Delserie: IFärdigställt: 1964Pjäsnummer: 10-12  Externa länkar: