Utanför den lilla byn Falkenhagen norr om Frankfurt an der Oder i östra Tyskland, mindre än 20 km från Polska gränsen låg under kalla kriget en hemlig stad med ett stort antal invånare. Några av SFHF medlemmar besökte området 2007, både för de övergivna husen och fabrikerna och inte minst den stora underjordiska anläggningen, i mellan 4 och 5½ våningar.
Falkenhagen användes av nazisterna för produktion av ”N-stoff”, en ytterst effektivt gas som kunde produceras i upp till 50 ton per månad här i den upp mot 32 km2 stora anläggningen där bunkern användes som lager.
I slutet av kriget påbörjades planeringen för tillverkning av nervgasen Sarin i Falkenhagen, något som lyckligtvis inte hann påbörjas innan Röda Armén intog östra Tyskland i början av 1945.
Sovjet tog över anläggningen och den fick nytt liv  under 1960-talet då Warzavapaktens huvudkommandocentral installerades i bunkern 1965. Som en framskjuten enhet skulle här anfallet mot väster skötas och dirigeras. För detta moderniserades bunkern rejält med nya sovjetiska stötvågsdörrar och gasslussar.

Under 2000-talet och fram till ett halvår sedan kunde intresserade komma ner i anläggningen. Nu har dock den nya ägaren, som använt området för paintball, gjort sig okontant med myndigheterna på grund av skatteskulder, myndigheterna har tagit över hela anläggningen och den underjordiska delen kommer att plomberas inom kort.

Del av det stora förrådskomplexet djupt under mark.

Del av det stora förrådskomplexet djupt under mark.

Del av den modernare sovjetiska gasslussområdet.
Del av den modernare sovjetiska gasslussområdet.

 

Kategorier: Artiklar