Sedan mitten av Juli i år har en pjäs och eldledningen i batteri Bolaerne, Oslofjorden 75 mm M/57 öppnat för besökare. Det kommer att bli det enda bevarade 7,5 cm batteriet i Norge, dvs samma pjäser som i de svenska 30 stycken seriebatterierna där Hemsö, Ellenabben och Oxelösund är bevarade till olika stor del. Pjäsen på Bolaerne liknar mest den i batteri Ellenabben ur delserie III.
Batteri Bolaerne skyddade tillsammans med ytterligare ett 75 mm fort, Rauoy, Oslofjorden under kalla kriget.

Under sommaren kommer visningar ske av Tønsberg Forsvarsforening tisdag, torsdag och lördag under juli och i augusti på lördagar.

Bilder från Bolaerne finns här.

Kategorier: Artiklar