Föreningen har under åren 2010-2014 publicerat nedanstående tryckta årsböcker inom det fortifikatoriska området:

 

2014 – Skans 161 Åshagen

front

En av Värmlands många skansar beskrivs här i detalj. Numer riven.

Årsboken kostar 100:- + 42:- porto. För beställning sätt in 142:- på föreningens PlusGiro 47 68 25-5. Du behöver inte vara medlem för att beställa boken. Var noga med namn och adress.

 

2013 – Flygvapnets fortifierade anläggningar

 

SFHF2013-sid1
* Berghangarer och större bergverkstäder – bla en delmängd av slutsålda boken ”Berghangarer”.
* Stridsledning i bergrum
* Drivmedel i bergrum
* Anläggningar på flottiljerna

Årsbok 2013 – Flygvapnets fortifierade anläggningar – slutsåld

Årsbok 2012 – Vaxholmslinjen – beställs numer via bunkertours.se
Årsbok 2011 – Landskapet Östergötland – slutsåld
Årsbok 2010 – Tyfors och civilförsvarscentraler i ny användning – slutsåld