Lgcbok_GM

 

Recension av: Luftförsvarsgruppcentral – Lgc, En teknik som varade i 40 år, Historik och teknisk genomgång (Mats Nordström, 2016).

Ämnet är intressant eftersom det välfungerande systemet med Lgc var så omfattande i både utbredning och tid, men ändå så okänt för de flesta. Anläggningarna fanns ofta i eller nära samhällen. Det fortifikatoriska skyddet, liksom övrig utformning, var högst varierande. Grundfunktionen var dock densamma överallt.

Det märks att den initierade författaren lagt ner ett omsorgsfullt arbete på boken. Detta gäller såväl innehållet som den slutliga utformningen. Ett mycket stort antal foton (mestadels i färg), illustrationer och sammanställningar gör boken lättläst och tydlig. Det är enkelt att följa de övergripande tankegångarna i boken och de djupdykningar som då och då görs upplevs som både relevanta och välplacerade. Boken tar upp hela sammanhanget dvs vad som gällt innan, under och efter Lgc-systemet. Detaljerade beskrivningar av samtliga Lgc och även deras status idag finns med. En sak som jag uppskattar speciellt i boken är att författaren tydligt markerar vilka uppgifter som saknas eller inte har kunnat tas fram. Förutom att ge ett seriöst intryck blir detta en konkret uppmaning till andra att komplettera med saknade pusselbitar.

-Finns det då inga brister ? Nej, egentligen inte. Det går naturligtvis, som alltid, att hitta några smärre korrekturfel och någon enstaka bild som är lite suddig (om alternativet är att bilderna tas bort är det dock bättre att de är kvar i denna form). De i övrigt utmärkta begreppsförklaringarna (bilaga 4) borde kanske varit strukturerade och kunde även ha utökats med fler termer. Men, detta är bara små obetydliga detaljer i sammanhanget.

Sammanfattning: Boken är välgjord, prisvärd och mycket intressant för den som vill lära sig mer om ”kalla kriget”, Lgc och omkringliggande företeelser. –Köp den !

 

Här är en länk om du vill köpa boken och/eller besöka den välbevarade Lgc ”Sländan”: http://s16lgc.com/

Kategorier: Artiklar