Reportage rörande Vaxholmslinjen

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 1864 – 1871 3 st fälpjäser på hjul 1871 – 1891 3 st 17 cm framladdningskanon m/1864 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Haubitsbatteri Beväpning: 4 st 24 cm haubits m/1894 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Haubitsbatteri Beväpning: 8 st 24 cm haubits m/1894 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning (1902-1914): 4 st 8 cm kanon m/81 4 st 6,5 mm fempipiga kulsprutor m/00 i lavettage m/02 Totalt 4 st 57 mm kanon m/95B   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5 Vaxholms fästning

Funktion: Kanonbatteri Beväpning (1890-1916): Totalt 12 st 57 mm kanon m/1895 och 1899-1900 5 st 23 cm slätborrad bombkanon m/1854 20 st 23 cm slätborrad bombkanon m/1840   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5 Vaxholms fästning

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 9 st 29 cm mörsare, 3 st 23 cm mörsare m/1832 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 10 cm framladdningskanon m/1863 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 3 st 57 mm kanon m/1899 (från 1903)   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5