Reportage rörande Småland

http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=5149010