Reportage rörande 2000-talet

Bild ur informationsbroschyr. Med liten text står från vänster och medsols: 15 TC, 1152 liggplaster, 16 sjukplatser, 2 WC, 54 TC, Tömning TC, 984 liggplaster, 15 TC, tömning TC. Den andra våningen var troligen identisk. (c) Lars A. Hansson

Som en av de fyra stora skyddsrummen i centrala delarna av Stockholm skulle Klaraberget kunna skydda upp mot 8000 av de 50000 personer som totalt kunde få skydd av dessa anläggningar. Som med de flesta andra skyddsrum i Sverige har siffrorna varierat kraftigt och generellt har de minskat under årens lopp. Läge och förmåga att snabbt svälja skyddssökande inom de få minuter mellan flyglarm och fientlig verksamhet som bombanfall spelade in.

3.pjäs Batteri Landsort 12 cm M/70. (c) Clarence Lööw

Besöksrapport 19 januari 2013

http://hemligarum.se/sv/hemligarum/hemligarum/hemso_fastning/

Sveriges största ledningscentral i berg, tillsammans med systeranläggningen ’Vargen’ i söderort, Stockholm. Extern dokmentation: Stockholms länsmuseum dokumentation i uppdrag av Länsstyrelsen (på grund av SFHF’s hemställan om byggnadsminne) antus.org LAH Bunkertours Skymningsläge

Ett av de två stora civila skyddsrum i centrala Göteborg.   Externa länkar; http://www.bunkertours.se/page.php?25