Fortifikation.se skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd
kopieras, varken helt eller delvis. Upphovsrätt till fotografier publicerade på
fortifikation.se tillhör respektive fotograf och får inte kopieras eller
spridas utan dennes uttryckliga tillstånd. Material på sidan (bilder, text,
grafik och, fotografier) får inte kopieras utan uttryckligt tillstånd från
fortifikation.se. Upphovsrättsinnehavare webbplatsen fortifikation.se: Svensk
Fortifikationshistorisk Förening

Ansvarsförhållande

Fortifikation.se är ett helt ideéllt projekt utan direkta kopplingar till
Försvarsmakten eller annan myndighet. Fortifikation.se ansvarar inte för
eventuella tekniska, typografiska eller faktafel som uppstått. Fortifikation.se
ansvarar inte för direkta eller indirekt skador som uppstår genom användning av
den information som tillhandahålls på denna webbplats. Fortifikation.se
ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår genom användning
av webbplatsen. Innehållet på fortifikation.se uppdateras kontinuerligt och
ändringar kan ske utan att detta meddelas. Ändringar avseende villkoren för
användning av sidan kan komma att införas utan förvarning och användandet av
sidan i sig betraktas som ett godkännande av vid var tid gällande villkor.

Ansvarig utgivare webbplatsen fortifikation.se: Göran Mossberg, Ordförande

Information om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om
elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som
besöker en webbplats med cookies få information om: Att webbplatsen innehåller
cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. När du
besöker den här webbplatsen placeras information på din dator, denna
information kallas allmänt för ”cookies”. Bruket av cookies är vanligt och många webbplatser använder dem. Cookies lagras på din dator och inte på denna webbplats. De flesta webbläsare är standardinställda på att acceptera cookies. På fortifikation använder vi cookies till inloggingsfunktioner och användaridentifiering. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.