För medlemskap i Svensk Fortifikationshistorisk Förening (SFHF) krävs inbetalning av medlemsavgiften till plusgiro 47 68 25-5. För kalenderåret 2024 är medlemsavgiften 150 SEK. Vid inbetalning ska ev. medlemsnummer, namn, adress, e-post och telefon anges. Om allt inte får plats så skriv namn/medlemsnummer och skicka direkt e-post till medlem@fortifikation.se med övriga uppgifter.

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31 december året före medlemsåret för obrutet medlemskap. Enligt stadgarna (§ 2.4) finns det endast en typ av medlemskap och detta gäller kalenderårsvis, dvs 1 januari – 31 december. Ny medlems medlemsavgift gäller för resterande del av det pågående kalenderåret (om inget annat anges vid inbetalningen). Medlemskap prövas av styrelsen och kan beviljas för såväl fysisk som juridisk person (stadgarna § 2.1).

Efter att medlemsavgiften är inbetald kommer inloggningsuppgifter till hemsidan. Det kan ta några veckor att administrera nya inbetalningar.

Noterbart är att föreningens intresseområde tangerar intressenter inom t ex ”Urban Exploration” och även rent brottslig verksamhet vid och i fortifikatoriska anläggningar. Vid bevis på att en medlem gjort överträdelser kan medlemmen uteslutas ur föreningen enligt föreningens stadgar (§ 2.5). Överträdelsen kan ha skett både innan och efter det att medlemmen blev medlem i SFHF.
Exempel på överträdelser som kan skada eller motarbeta föreningens syften är:
* Överträtt ett förbudsområde, t ex ett staket med förbudsskyltar.
* Gjort åverkan eller överträdelse på privat eller statlig mark för att komma in i en anläggning utan tillstånd.
* Gjort inbrott, t ex återöppnat en plomberad anläggning eller öppnat låst anläggning.
* Gått in i återöppnad anläggning efter inbrott utan markägarens eller fastighetsägarens tillstånd.

Problem med inloggning till medlemsdelen
Efter att du blivit medlem får du ett medlemsnummer och ett lösenord till hemsidan.
Vid problem med inloggning, följ följande steg.
* Kontrollera ditt medlemsnummer
* Om du glömt lösenordet, begär ett nytt via länken ”glömt lösenord”. Ett nytt lösenord skickas då till din registrerade e-postadress.
* Om du kommer in men möts av sidor som pekar på att du inte är medlem, kontakta medlem@fortifikation.se med bevis på insatt medlemsavgift för det aktuella kalenderåret.
* Om det strular på något annat sätt, kontakta även då  medlem@fortifikation.se.

Föreningens stadgar finns här: https://www.fortifikation.se/foreningsinformation/stadgar/