SFHF:s årsmöte ägde rum i Väggaskolan i Karlshamn lördagen den 27 april 2019. I samband med årsmötet besöktes 11. KA-gruppens tidigare stabsplats under skolan och stadsvärn K 59 precis norr om skolan.

Här följer några bilder från besöken. Samtliga foton har tagits av Göran Mossberg. Skanskartan ”Utsikten” (1954), ritningen över stadsvärnet K 59 och värnkartan över Karlshamn (1940) är efter vänligt tillstånd hämtade från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet” utgiven av Fort & Bunker 2004 (www.bunker.nu).

Andra världskriget

Under andra världskriget var en militär garnison förlagd till skolan. Skolans personal och elever hade flyttats. Skolans försvar kompletterades vid denna tid med bland annat en luftvärnsställning för en 40 mm LV-automatkanon (m/36) på skolans tak och betonghinder i form av draktänder (pansarhinder) runt skolan. Dessutom förbereddes vägspärrar med ett antal lockförsedda betonggropar för järnpålar. Som det framgår av bilderna nedan finns det mesta fortfarande kvar. Upplaget med järnpålar i närheten av betonggroparna fanns kvar till 1990-talet.

Efter andra världskriget, i slutet av 1940-talet, fortsatte planeringen av skansen ”Utsikten” där Väggaskolan ligger. Bland annat konstaterades att det skulle behövas 1530 st sandsäckar och 162 man till skansen (källa: Blekinge – Det Hemliga Landskapet, Fort & Bunker 2004).

Kalla kriget

Väggaskolan (gymnasieskola) hade en central militär betydelse under hela kalla kriget. Utåt sett var det inte så mycket som avslöjade vad som doldes under skolan. Det mest påtagliga var antennmasterna på berget ner mot havet. Den mer observante kunde på skolgården även lägga märke till ett litet konstgjort berg med ett väl skyddat avgasrör till stabens reservkraftsaggregat. Vid de mer eller mindre regelbundna övningarna fick gymnasieelever och skolpersonal plötsligt finna sig i att dela matsal med ett större antal uniformerade militärer. Mycket få kände till vad militärerna gjorde på skolan. Nästan alla trodde bara att det ordnats ett tillfälligt militärt sjukhus i skolans civila skyddsrum. Definitiv militär avveckling av stabsplats och övrigt gjordes kring sekelårsskiftet när Kustartilleriet lades ner.

 

00

01

02

03

04

05

07

08

08b

08c

09

09b

11

10

12

12b

13

20

21

22

22b

23

24

24b

24c

24d

24e

25

Kustvärn 1082 (kanonvärn).
 

 

Scan_20190513_165100_002

Från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet” (Fort & Bunker, 2004)

Scan_20190513_165100_001

Från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet” (Fort & Bunker, 2004)

Scan_20190513_165100

Från boken ”Blekinge – Det Hemliga Landskapet” (Fort & Bunker, 2004)

Kategorier: Artiklar