Reportage rörande Flygvapnet

Skyddsportar även inuti anläggningen

1943 startade bygget av vad som skulle bli SAAB’s underjordiska fabrik på området i centrala Linköping. Mitt under brinnande krig sattes arbetet igång som ett samarbete mellan SAAB och Kungliga Flygförvaltningen (KFF).
För andra året i rad fick SFHF i oktober 2013 tillgång till berget och även Gripen-produktionen. Tack vare vår seriösa inställning hoppas vi kunna återkomma 2014. Under hösten har en annan stor förening blivit helt portad från kommande besök då de bröt mot skyddslagen vi deras besök.

Välkänd RRGC som varit till försäljning vid flertalet tillfällen. Nu även, möjligen för sista gången, 2012. http://fortvv2.capitex.se/beskrivning.aspx?guid=3ICQOGGGMREFKKBE&typ=CMFastighet Kartpositionen är ungefärlig, anläggningen ligger norr om vägen.