Artiklar

01

SFHF:s årsmöte ägde rum i Väggaskolan i Karlshamn lördagen den 27 april 2019. I samband med årsmötet besöktes 11.Kustartillerigruppens tidigare stabsplats under skolan och stadsvärn K 59 precis norr om skolan. När spärrbataljon Karlshamn bildades flyttades bataljonsstaben in i stabsplatsen under Väggaskolan. Den tidigare staben för spärrkompani Karlshamn fanns i en betongbunker på Inre Ortholmen…
Läs mer

DSC13876

HC Lärkan i Skövde – Foto och text av Jimmy Johansson HC Lärkan var från början försvarets ledningscentral men fick senare övertas av Skövdes kommun. Den byggdes 1962 och fram till 1987 förekom regelbundna övningar för civilförsvaret i anläggningen. Den är på ca 1000kvm fördelat på 2 våningar och i händelse av ofred skulle omkring…
Läs mer

Luxem_3

En återkommande fråga från såväl medlemmar som icke-medlemmar är vilka böcker som kan rekommenderas för grundläggande kunskaper inom det fortifikationshistoriska området. Området är enormt och spänner över lång tid. Fasta försvarsanordningar har funnits mycket länge. Den mest kända och största fasta försvarslinjen var 8850 km lång och bestod av bl a den Kinesiska muren som…
Läs mer

Bet_1898

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar

Bet_1867_front

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar

GM_Kustf_03

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar

sfhf_ystad

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar

kodnamn_frontbild

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar

Lgcbok_GM

  Recension av: Luftförsvarsgruppcentral – Lgc, En teknik som varade i 40 år, Historik och teknisk genomgång (Mats Nordström, 2016). Ämnet är intressant eftersom det välfungerande systemet med Lgc var så omfattande i både utbredning och tid, men ändå så okänt för de flesta. Anläggningarna fanns ofta i eller nära samhällen. Det fortifikatoriska skyddet, liksom…
Läs mer

Bild01

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar